Wpływ epidemii na ceny nieruchomości

Wpływ epidemii na ceny nieruchomości

Serdecznie dziękuję Maciejowi Bisowi, ekspertowi cen nieruchomości, za pomoc merytoryczną w przygotowaniu tego materiału. Świat już pachnie recesją. Czujemy lęk przed niepewnym jutrem oraz strach przed utratą pracy i oszczędności życia. Czym ten lęk pokonać i jak się...